Hur går begravningen till

Det finns inte en enda människa som inte blir påverkad av döden och av en begravning. Dock skiljer sig begravningstraditioner från olika kulturer och folkgrupper. Det är alltid bra att veta så mycket om olika folkgrupper då man får en större förståelse samt kan behandla en sörjande med större respekt. När det kommer till romer så är det ett kringresande folk och anpassar sig till olika kulturer beroende vart de hamnar. Men när det gäller begravningar så finns det fasta traditioner och mycket man bör känna till. Först att familj och släkten är otroligt betydelsefull och utgör basen för trygghet.

Likvaka, Urnor samt klädsel

I dagens samhälle blir det allt friare om hur vi vill göra med vår begravning. Men, när det finns traditioner så finns de för att följas. En likvaka är upp till tre dagar efter dödsfallet och man ska gärna hålla begravningen så snart inpå som möjligt. Vilket kan göra det svårt för många att närvara då det är många som vill komma och det är många som ska ha någon plats att stanna på under begravningen.  Att använda sig av urnor och kremering är inget som man vanligtvis använder sig av och inte sänker man ner någon i jorden och har jord direkt på kistan. Först måste man gjuta en kammare så den döde kan vara renlig och ”kunna andas”. För att försäkra sig om att den döde inte ska börja gå igen tar man av denne skorna. Det vackra är att även då personen inte längre finns med i jordlivet så räknas den ändå in i familjegemenskapen.