Hem

Vad är romer?

Romer, eller zigenare som de tidigare kallades, är en grupp som idag lever i många olika länder, från Turkiet i öster till Mexiko i väster. Det finns många teorier om deras ursprung. De har bl.a. trotts vara från Egypten, vilket har gett upphov till det engelska ordet ”gypsy”.

Språkvetare som studerat romernas språk romani har kommit fram till att det är ett indoeuropeiskt språk, troligen av nordindiskt ursprung. Enligt den förhärskande teorin idag kommer romerna ursprungligen från vad som idag är den indiska delstaten Rajastan. Troligen ingick romernas förfäder i den förste sultanens, Mahmud av Ghazni, armé. Ghazni erövrade stora landområden i nuvarande Indien, Pakistan, Afghanistan och Iran, men mötte ibland hårt motstånd. Troligen härstammar romerna från soldater i Ghaznis armé som besegrades och skildes från den större hären. De rörde sig sedan västerut, och kom in i Europa via nuvarande Turkiet.

 

 

Romerna i Europa

Den första grupp romer som kom till Europa anlände troligen till Balkan på 1100-talet. De nämns i skrivna källor från 1300-talet, bl.a. på öarna Kreta och Korfu, där de ofta var slavar. På 1500-talet kom romerna till Sverige, som på denna tid bestod av två halvor. Till den östra halvan, nuvarande Finland, kom romerna via länderna vid Östersjön. Till den västra halvan kom de via de brittiska öarna.

En annan grupp romer färdades västerut genom Nordafrika, och kom till iberiska halvön från nuvarande Marocko. I Spanien och i Frankrike mötte dessa romer den grupp som hade kommit till Europa genom Balkan.

Romerna har alltid varit en utsatt grupp, som hållits som slavar, skilts från sina föräldrar, och när det blev möjligt också tvångssteriliserats. Under andra världskriget dödade nazisterna och de kroatiska nationalisterna i Ustase mellan 200 000 och 1 500 000 romer, ett folkmord som på romani kallas Porajmos.

 

 

Romer i Nord- och Sydamerika

Det land i världen som har den största romska befolkningen är USA, där det beräknas bo ungefär en miljon romer. De bor framför allt i de största städerna, samt i Portland, Oregon. Därefter kommer Brasilien, med 800 000. Brasilien är också troligtvis det enda land i världen som haft en romsk statschef. Juscelino Kubitschek de Oliveira var brasiliansk president 1956 till 1961, och hade romskt påbrå på mödernet. I USA och i Sydamerika lever färre av de gamla fördomarna mot romer kvar, och de amerikanska romerna lever därför ofta bättre än de i Europa.

En stor del av romerna i Nord- och Sydamerika utvandrade från Europa under 1800-talet för att komma undan diskriminering, precis som judar, irländare, och olika religiösa grupper. När slaveriet på Balkan avskaffades 1864 emigrerade ett stort antal romer, som hållits som slavar, västerut. Detsamma skedde efter Sovjetunionens sammanbrott 1989.

Även om situationen för amerikanska romer är bättre än för de europeiska så möter man som rom i USA fördomar. Många av de romer som integrerats i det amerikanska samhället har gjort det genom att dölja sin etniska tillhörighet, och det dröjde ända till 1998 innan delstaten New Jersey avskaffade en lag som tillät lokala myndigheter att begränsa romers rörelse- och näringsfrihet.